Kênh thông tin xe điện uy tín hàng đấu Việt Nam!

  • Lô 25 BT4-3 Khu nhà ở Trung Văn
  • vnseg@vnseg.com
  • 0243 556 6600
Kênh thông tin xe điện - Siêu thị xe đạp điện chính hãng giá rẻ
Kênh thông tin xe điện - Siêu thị xe đạp điện chính hãng giá rẻ
Kênh thông tin xe điện - Siêu thị xe đạp điện chính hãng giá rẻ
Kênh thông tin xe điện - Siêu thị xe đạp điện chính hãng giá rẻ
Bạn đang ở đây : Nhà > Tin tức > Hướng dẫn mua hàng

Các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe điện

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điệnI. Các văn bản pháp lý và Quy chuẩn kỹ thuật liên quan:
 

Thông tư 39/2013/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

QCVN 68 : 2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện (Áp dụng từ ngày 01/01/2014)

Thông tư 41/2013/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện (Áp dụng từ ngày 01/01/2014)

 

II. Hồ sơ xe đạp điện sản xuất, lắp ráp : 

a. Nội dung hồ sơ bao gồm:

Bản đăng ký thông số kỹ thuật (theo phụ lục I).

Bản chính báo cáo kết quả thử nghiệm.

Bản mô tả nhãn hàng hóa.

Bản mô tả quy trình công nghệ sản xuất, lắp ráp và kiểm tra chất lượng xe.

Hướng dẫn sử dụng, Phiếu bảo hành.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đầu tư phù hợp đối với Cơ sở sản xuất lần đầu tiên sản xuất, lắp ráp.

Bản cam kết của Cơ sở sản xuất về việc kiểu loại Xe đề nghị chứng nhận không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu có xảy ra xâm phạm

 

III. Hồ sơ xe đạp điện nhập khẩu:           

a. Nội dung hồ sơ bao gồm:

Bản đăng ký kiểm tra chất lượng (theo phụ lục II).

Bản sao chụp chứng từ nhập khẩu.

Tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật  hoặc Bản đăng ký thông số kỹ thuật (theo phụ lục I).

Bản mô tả nhãn hàng hóa

b. Các địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

 

IV. Cơ sở thử nghiệm:           

 

Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới (VMTC)

Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại : 04 37684715 FAX: 04 37683599 

Website: http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/tso_xdd.asp

Theo VR- Đăng Kiểm Việt Nam

Tin liên quan